Najlepsi maturzyści naszej szkoły

1997 - Aneta Nowicka, Paweł Lickiewicz

1998 - Bartosz Szczęsny

1999 - Małgorzata Kupiszewska

2000 - Wanda Serkowska

2001 - Monika Sklarzewska

2002 - Małgorzata Smolarczyk

2003 - Adam Stochwicz

2004 - Monika Goździk, Joanna Lewandowska

2005 - Piotr Tabakiernik

2006 - Patryk Gronowski

2007 - Katarzyna Walczyk

2008 - Katarzyna Domagalska

2009 - Joanna Ostaszewska

2010 - Paulina Marzęcka

2011 - Joanna Gąsiorowska

2012 - Izabela Kulis