Strona wykorzystuje ciasteczka. Co to są ciasteczka?
 

Śmieci potrzebują mnóstwo czasu

Są w lesie, rzece, na ulicy... po prostu wszędzie,
Często nie zdajemy sobie sprawy, ile lat trzeba, by śmieci zniknęły z powierzchni ziemi

Ludzie aby żyć od wieków wykorzystują bogactwa środowiska przyrodniczego. Toteż nie bez przyczyny Ziemia nazywana jest naszą wspólną Matką. Eksploatujemy środowisko nie bacząc na konsekwencje. Każdego roku produkujemy tony odpadów. Nie trzeba być specjalistą w dziedzinie ekologii by gołym okiem zauważać nieodwracalne zmiany – ocieplenie klimatu, gwałtowne, nieprzewidziane powodzie, pożary, itp. A przecież Natura nie znała pojęcia odpadów, zanim człowiek nie zaczął ich wytwarzać. Każdy z nas wytwarza średnio 250 kg śmieci na rok (w tym około 20% przypada na opakowania). Wyrzucamy je do osiedlowych śmietników, koszy, z których znikają. Istny cud. Niestety, już poza zasięgiem naszego wzroku rosną wysypiska śmieci. Jeśli nie zaczniemy ograniczać ilości produkowanych przez nas odpadów za kilkadziesiąt lat „utoniemy” we własnych śmieciach. Gdyby przyjrzeć się zawartości naszych kubełków na śmieci, to stwierdzimy, iż praktycznie całą jego zawartość przynieśliśmy w jakiejś postaci ze sklepu. I tu właśnie zaczyna się rola tzw. „zielonego konsumenta” – od zmiany naszych przyzwyczajeń zależy przyszłość Ziemi.

Przykładem świeci, kto segreguje śmieci

Podjęcie tego tematu wynika z ważności i skali problemu. Jest on ważny tak w skali domu, osiedla, miasta, wsi, jak w skali kraju i globu. Od wielu lat w polskim szkolnictwie prowadzone są działania, mające na celu kształtowanie świadomości środowiskowej poprzez edukację ekologiczną, która zajmuje się zasadami zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka. Świadomość ekologiczna wyraża przekonania, poglądy, opinie oraz wzorce zachowań, związane stosunkiem ludzi do przyrody. Podłożem świadomości ekologicznej jest wiedza nabyta w szkole i poza szkołą, tradycja kulturowa określonej grupy społecznej, presja opinii tej grupy, własne doświadczenia.

LXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu Zośka zawsze daje dobry przykład działań - zaczynamy segregację!!!

Segregacja odpadów

Szkoła nasza podjęła trud inspirowania działań, mających w konsekwencji doprowadzić do ograniczenia ilości odpadów, wyeliminowania wielu z nich, usunięcia „dzikich” wysypisk, selekcji surowców oraz zrozumienia przez uczniów problemu segregacji odpadów w skali lokalnej i globalnej.

W ramach realizacji programu, odbyła się wycieczka do kompostowni odpadów

Kompostownia odpadów

Jak wygląda proces utylizacji?

Po wjeĄdzie na teren wysypiska, ciężarówki w pierwszej kolejności wjeżdżają na wagę samochodową. Na niej odpady są dokładnie ważone, a elektroniczny system ewidencji odpadów zapisuje wyniki i archiwizuje wszystkie dane.Następnie odpady są przesyłane do zbiornika magazynowego o pojemności, odpowiadającej ilości odpadów zbieranych w ciągu 48 godzin. Pozwala to na odbiór odpadów w przypadku przestoju w przetwórni. Ogromne żurawie chwytakowe ładują odpady na pasy transmisyjne, skąd trafiają do miejsca, gdzie pracownicy wybierają surowce wtórne.

CiężarówkiMagazynŻuraw chwytakowyŻuraw chwytakowyŻuraw chwytakowy

Alternatywne rozwiązanie – segregacja śmieci

Dla młodzieży naszej szkoły odbyła się prezentacja dotycząca problemów segregacji śmieci. Uczniowie zostali poinformowani na czym polega właściwa segregacja odpadów.

Pojemniki na odpady

Papier - pojemniki niebieskie
Tu wrzucamy:
 • gazety i czasopisma
 • katalogi i prospekty
 • papier szkolny i biurowy
 • książki w miękkich okładkach
  lub z usuniętymi twardymi okładkami
 • torebki papierowe
 • papier pakowy
 • pudełka kartonowe i tekturowe
 • tekturę
Tu nie wrzucamy:
 • zabrudzonego i tłustego papieru
 • papieru z folią
 • papieru termicznego i faksowego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papieru przebitkowego (rachunki, faktury)
 • pieluch jednorazowych
 • podpasek, artykułów i papierów higienicznych
 • worków po cemencie
 • tapet

Pojemnik niebieski - papierPamiętaj: usuń zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania!

Korzyści:

 • Odzyskując papier z makulatury chronimy lasy
 • Ograniczanie zużycia energii, wody i zanieczyszczenia powietrza
 • Zmniejszenie ilości odpadów na składowiskach
 • Wyprodukowanie 1 tony papieru powoduje ścięcie 17 drzew
 • Z 100 ton makulatury można wytworzyć 90 ton papieru


Plastik i metal - pojemniki żółte
Tu wrzucamy:
 • butelki po napojach (najlepiej zgniecione)
 • butelki po płynach do mycia
 • plastikowe zakrętki
 • plastikowe torebki, worki, reklamówk
 • plastikowe koszyczki po owocach
 • puszki po napojach
 • puszki po konserwach
 • drobny złom żelazny i metale kolorowe
 • kapsle
Tu nie wrzucamy:
 • butelek i pojemników z zawartością
 • butelek i pojemników po olejach (spożywczych, silnikowych, chłodniczych)
 • opakowań po lekach
 • butelek po płynach chłodniczych
 • zabawek
 • przętu AGD
 • styropianu
 • opakowań po aerozolach
 • baterii
 • puszek po farbach

Pojemnik żółty - plastik i metalPamiętaj:

 • wrzucaj czyste opakowania i zgnieć butelki przed wrzuceniem!
 • przed wrzuceniem zgnieć aluminiowe puszki!

Korzyści:

 • Poddając tworzywa sztuczne powtórnemu przerobowi oszczędzamy węgiel, ropę naftową
 • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej
 • Butelka plastikowa rozkłada się 500lat
 • Odzyskując aluminium ze złomu oszczędzamy 95% energii potrzebnej do wyprodukowania aluminium z rudy boksytu
 • Recykling aluminium to 95% mniej zanieczyszczeń doprowadzanych do powietrza i 97% do wody
 • W Szwecji 91% puszek poddawanych jest recyklingowi
 • Produkcja aluminium pobiera bardzo dużo energii: na wyprodukowanie 1kg aluminium potrzeba tyle samo energii ile na wyprodukowanie 20kg chleba


Szkło bezbarwne - pojemniki białe
Tu wrzucamy:
 • butelki i słoiki po napojach i żywności
 • butelki po napojach alkoholowych
 • szklane opakowania po kosmetykach
Tu nie wrzucamy:
 • szkła stołowego
 • porcelany i ceramiki
 • luster
 • szkła okiennego
 • żarówek
 • lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych
 • reflektorów
 • izolatorów
 • szkła żaroodpornego
 • doniczek
 • szkła okularowego
 • ekranów i lamp telewizyjnych
 • szyb samochodowych

Pojemnik biały - szkło bezbarwnePamiętaj:

 • nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj czyste opakowania!


Szkło kolorowe - pojemniki zielone
Tu wrzucamy:
 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
 • butelki po napojach alkoholowych
 • szklane opakowania po kosmetykach
Tu nie wrzucamy:
 • szkła stołowego
 • porcelany i ceramiki
 • luster
 • szkła okiennego
 • żarówek
 • lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych
 • reflektorów
 • izolatorów
 • szkła żaroodpornego
 • doniczek
 • szkła okularowego
 • ekranów i lamp telewizyjnych
 • szyb samochodowych
 • witraży

Pojemnik zielony - szkło kolorowePamiętaj:

 • nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj czyste opakowania!

Korzyści:

 • Odzyskując szkło z jednej butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca przez przerwy przez 4 godziny.
 • Szkło nie ulega rozkładowi, może być natomiast przetwarzane nieograniczoną ilość razy.


Segregacja w Polsce

Segregacja w Polsce Segregacja w Polsce Segregacja w Polsce Segregacja w Polsce

Działania proekologiczne na codzień

Używaj dwóch stron kartki papieru do pisania lub rysowania
W ten sposób chronisz drzewa (z których robiony jest papier) przed wycinaniem i wytwarzasz mniej śmieci!
Zakręcaj wodę w kranie kiedy myjesz zęby
Bierz raczej krótki prysznic niż kąpiel
Dokręcaj krany
W ten sposób oszczędzasz wodę!
Zacznij segregować odpady w domu
Posegregowane odpady to cenne surowce wtórne, które można ponownie wykorzystać
W ten sposób ograniczasz ilość odpadów!
Plakat

W naszej szkole stoją kolorowe kosze na śmieci

Największym naszym skarbem jest czysta woda i powietrze, nieskażone środowisko, piękno przyrody i zdrowie. Postępowanie każdego z nas (uczniów i nauczycieli) zgodnie z zasadą „oszczędzaj dobra przyrody, używaj wielokrotnie trwałych produktów, odzyskuj surowce wtórne” pozwoli rozwiązać problem odpadów komunalnych i będzie naszym wkładem w ochronę środowiska.
opracowała: Krystyna Gochna