Biuletyn Informacji Publicznej

Dane ogólne

Dane ogólne:

LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” w Warszawie

ul. Garbińskiego 1 (dzielnica Wola)

01 - 122 Warszawa

tel./fax (22) 836 48 38

sekretariat@zoska.waw.pl

REGON: 012210627

NIP: 527-21-65-108

Akty prawne

Organizacja

Załatwianie spraw

Majątek

Redakcja biuletynu

początek strony

OGŁOSZENIE:

 

Akty prawne:

STATUT LICEUM Pobierz
KODEKS WEWNĘTRZNEGO ŻYCIA LICEUM Pobierz

początek strony

Organizacja:

Struktura Organizacyjna

Liczba oddziałów

Klasa

Ilość

I

6

II

6

III

7

Razem

19

Stan uczniów

Klasa

Ilość

I

173

II

177

III

163

Razem

513

Struktura zatrudnienia

Nauczyciele

pełnozatrudnieni

32

niepełnozatrudnieni

21

Razem

53

Stopnie awansu

instruktor

stażysta

kontraktowy

mianowany

dyplomowany

razem

1

3

9

22

19

54

Pracownicy administracji i obsługi

administracja

obsługa

razem

3

9

12

 

 

 

początek strony

Załatwianie spraw:

Załatwianiem spraw zajmuje się sekretariat Liceum.

sekretariat@zoska.waw.pl

 

początek strony

Majątek:

Nazwa obiektu: Budynek LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka”.

Właściciel obiektu: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Wola.

Funkcja obiektu: Szkoła.

Powierzchnia zabudowy: 1.298 m³.

Powierzchnia użytkowa: 4.266,9 m².

Kubatura: 14.593 m³.

Ilość kondygnacji nad ziemią: 3.

Ilość kondygnacji pod ziemią: 1

początek strony

Redakcja biuletynu:

Dział Kard: Wioletta SIWEK - sekretariat@zoska.waw.pl

tel. (22) 836 48 38

Dział Administracji: Elżbieta KRÓL

tel. (22) 836 48 38

Akty prawne: Barbara ĆWIK - dyrektor@zoska.waw.pl

tel. (22) 836-50-28

Obsługa techniczna: Piotr Kur - admin@zoska.waw.pl